Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

[2015-03-20]

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Viac informácií v prílohe ..

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond