Diskusia - Pridať príspevok

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

28-11-2012 16:45 - RE: RE: RE: VZN 11/2012 [zástupca]
Vážený pán Miroslav K.! V návrhu ktorý vypracovala riaditeľka MŠ pani Fraňová a ktorý bol prvým predloženým návrhom na treťom riadku píše toto: Návrh rozpočtu na rok 2013: z prehľadu vyplýva: pri výbere školného 50 € mesačne sme schopní prevádzkovať MŠ. Samotný návrh následne uvádza alternatívy príjmu a krytia nákladov pri 12, 20, 30, 40 a 50 eurovom mesačnom poplatku. Výsledkom čiastočných a skreslených informácií šírených úmyselne, či neúmyselne je všeobecná zlosť dotknutých rodičov. Výška nákladov uvádzaných v mojej reakcii je mierne v obidvoch prípadoch odlišná, lebo v MŠ máme aj deti ktoré majú odpustený poplatok z dôvodov sociálnych. Rozdiel medzi doplatkom v jednej a druhej MŠ spočíva v nerovnakých technických podmienkach prevádzkovania porovnávaných subjektov.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond