Diskusia - Pridať príspevok

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

28-11-2012 13:14 - RE: RE: VZN 11/2012 [Miroslav K.]
Vážený pán zástupca, to čo ste tu napísali celkom chápem a rozumiem prečo bude prerokovávaný návrh na zvýšenie poplatku rodičov. Rozumiem aj tomu, že navrhované sumy na zvýšenie príspevku pochádzajú z návrhov riaditeliek MŠ. Jedna vec mi však jasná nie je a nechápem ju. Nerozumiem ako je možné, že do návrhu VZN mesta, ktorý niekto zo zastupiteľov mesta pripravoval sa vôbec dostal návrh poplatkov v takej forme ako je uvedený: za MŠ ul.Komenského vo výške 50 € a za MŠ ul. D.Štúra návrh s neporovnateľne nižšou sumou a to 20 € a to nehovoriac o tom, že podľa vášho príspevku MŠ na, ktorú mesto viac "doplácalo" je práve MŠ ul. D.Štúra.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond