Diskusia - Pridať príspevok

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

28-11-2012 10:53 - RE: VZN 11/2012 [zástupca]
Vážená pani, alebo Vážený pán! O výške príspevku rodiča na základe návrhov riaditeliek MŠ a stanovísk ich poradných orgánov bude rozhodovať MsZ 11.12.2012. Z predbežného rokovania o rozpočte na rok 2013 zo dňa 6.11.2012 vyplynulo, že primátor a väčšina poslancov odmietla návrh poplatku rodiča 50 Eur za mesiac. Finančné zaťaženie mladých rodín hypotékou a ostatnými výdavkami je v kompetencii členov rodín. MsZ nemá vplyv ani na výšku miezd vyplácaných zamestnávateľmi. Mesto prispieva podľa svojich možností na rozvoj športu, kultúry, hradí všetky bežné výdavky a prispieva aj na činnosť materských škôl v rámci svojich možností. Doposiaľ sme vždy hľadali zodpovedné riešenia, a brali sme ohľad na sociálne postavenie mladých rodín. V dnešnej dobe to nie je jednoduché, ale v tomto trende budeme pokračovať. Ročné náklady na 1 dieťa v MŠ D. Štúra platené rodičom 474,- Eur Náklady celkové na chod MŠ Dionýza Štúra v roku 2012 410 494,- Eur 410 494 : počet detí 215 = 1 909,27 Eur - 474,- Eur Náklady mesta na jedno dieťa v MŠ D. Štúra za rok 2012 1 435,27 Eur Ročné náklady na 1 dieťa v MŠ Komenského platené rodičom 484,- Eur Náklady celkové na chod MŠ Komenského v roku 2012 467 723,- Eur : počet detí 274 = 1 893,62 Eur - 484,-- Eur Náklady mesta na jedno dieťa v MŠ Kom. za rok 2012 1 409,62 Eur V roku 2013 bude príjem mesta z podielových daní nižší o 370 tis. Eur. Potreba šetriť postihne oblasť príspevkov na kultúru, šport, dotkne sa aj mestskej polície. To všetko v rozsahu rozhodnutia MsZ o budúcoročnom rozpočte. Návrh na zvýšenie poplatku rodičov je iba jednou z foriem ako zabezpečiť chod týchto zariadení aj v roku 2013, pretože nemôžeme napríklad rozdeliť rádovo pätnásť, keď na rozdelenie máme iba desať. Ak si myslíte, že viete hospodáriť lepšie, máte možnosť získať dôveru voličov, kandidovať na post poslanca alebo primátora v komunálnych voľbách v roku 2014 a v budúcom volebnom období dokázať Vaše schopnosti. Ak máte konkrétny návrh riešenia v roku 2013, uvítame, ak nám ho doručíte písomne, mailom, alebo inou formou.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond