Diskusia - Pridať príspevok

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

22-11-2012 16:43 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Čierne stavby na cudzom pozemku [zástupca]
Vážený pán Sľahučka! Za spoločnosť Lhosting, s.r.o. môže vystupovať iba jej majiteľka, preto žiadosť bola mestu predložená spoločnosťou. Obchodný vzťah pána Kubána k spoločnosti je jeho vecou a vecou pani Kollárikovej a problém vybudovanému múru je vecou medzi ním a mestom. Ubezpečujem Vás, že som si pred napísaním reakcie na Váš príspevok tieto fakty overoval. Podľa rokovacieho poriadku je vždy ku každému bodu otvorená rozprava, v ktorej sa poslanci môžu k predmetu rokovania vyjadrovať a rovnako môžu navrhovať aj jeho stiahnutie z rokovania. Ak je návrh podaný ako procedurálny, zastupiteľstvo o ňom hlasuje. V danom prípade prerokovaný bol a bolo k nemu prijaté uznesenie. Prijatie uznesenia dokazuje, že väčšine poslancov boli okolnosti týkajúce sa žiadosti jasné a preto o žiadosti rozhodli.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond