Diskusia - Pridať príspevok

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

19-11-2012 19:02 - RE: RE: Čierne stavby na cudzom pozemku [Dušan Slahučka]
Dobrý deň p. Veselický. Som rád, že nami zvolení zástupcovia mesta deklarovali niečo robiť s čiernymi stavbami, ale počkám si na konkrétne výsledky. Nedá mi ,ale nepoukázať na skutočnosť, že načo som upozornil ja, mal (podľa mňa ) obsahovať materiál, ktorý bol predložený poslancom na schválenie. Potom je na mieste otázka - V akom stave sú predkladané materiály poslancom na schválenie? Nedočkáme sa časom nejakého nemilého prekvapenia, ktoré bude mať veľmi negatívny dopad na celé mesto a jeho obyvateľov?
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond