Zrealizované investície z minulých rokov

Zrealizované investície 2021

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond