Zrealizované investície z minulých rokov

Zrealizované investície 2019

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond