Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oblasť mládeže

[2012-01-30]
Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oblasť mládeže

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

  • Tabuľka 2. skupiny kritérií - oblasť ml - PDF PDF [0 KB]
  • Tabuľka 2. skupiny kritérií - oblasť ml - Word XLS [0 KB]
  • Výzva mesta Sereď na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oblasť mládeže PDF [0 KB]
  • FORMULÁR NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ - mládež - PDF PDF [0 KB]
  • FORMULÁR NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ - mládež - Word DOC [0 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond