Mestská knižnica - zmena telefónneho čísla

[2011-09-28]
Mestská knižnica - zmena telefónneho čísla na 0911/424 081
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond