ZŠ P. O. Hviezdoslava v Seredi - slávnostné otvorenie šk. roku 2011/2012

[2011-08-31]
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava v Seredi
oznamuje , že slávnostné otvorenie
šk. roku 2011/2012 sa začína 5.9.2011.
Otvorenie šk. roku 2011/2012 sa uskutoční
vo veľkej telocvični školy o 8.00 hod.

Mgr. Ján Horniak
riaditeľ školy
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond