Knižné hody

[2011-07-11]
Dňa 22. júna 2011 sa ako súčasť seredského hodového jarmoku uskutočnila celomestská akcia Knižné hody, ktorú organizovala Obchodná akadémia v spolupráci s Mestom Sereď a rôznymi inštitúciami pôsobiacimi v našom meste.

Do programu sa zapojili MŠ Komenského, MŠ D. Štúra, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Gymnázium Vojtecha Mihálika, samozrejme Obchodná akadémia, Mama klub, ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa, p. Búzik vlastnou tvorbou básní, DDS pre dospelých v Seredi, DSS Lúčik zo Šintavy, Klub paličkovanej čipky, HEVI klub.

Sprievodné podujatia sa konali pri Dome kultúry zabezpečované DDS pre dospelých v Seredi, DSS Lúčikom zo Šintavy, Klubom paličkovanej čipky, HEVI klubom, Obchodnou akadémiou, Mama klubom, ZUŠ, ďalej na Židovskom cintoríne, v Mestskej knižnici, v Mestskom múzeu, v kostole sv. Jána Krstiteľa, v Mama klube, v ZŠ J. A. Komenského sa uskutočnil čitateľský maratón, v Špeciálnej základnej škole bolo „Čítanie pod perinou“ a iné aktivity, v MŠ sa čítali, kreslili, hrali rozprávky. Aktivít bolo naozaj neúrekom!

Touto cestou veľmi ďakujeme všetkým zúčastneným, aj organizátorom za peknú celomestskú akciu!

Knižné hody

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond