VIII. ročník Jarmočného streetballu.

[2011-06-13]
Už je to tu, prichádza VIII. ročník očakávaného jarmočného streetballu určený pre vyznávačov pouličného basketbalu ako kolektívneho športu vo všetkých vekových a výkonnostných kategóriách. Jarmočný streetball sa za osem rokov svojej existencie stal trvalou súčasťou sereďského jarmoku. Basketbalisti a priaznivci basketbalu neváhajte a prídite si v sobotu 25. júna počas jarmoku vyskúšať svoje sily a basketbalové schopnosti na Mlynársku ulicu v Seredi. Tak ako po minulé roky, aj tento rok vás čakajú hodnotné ceny. Družstvá štartujú v týchto kategóriách: A do 10 rokov, B do 12 rokov, C do 14 rokov, D do 18 rokov, E do 30 rokov a F nad 30 rokov. Družstvá sa môžu prihlásiť na sekretariáte ZŠ Juraja Fándlyho denne v čase od 07.00 do 15.00. Uzávierka prihlášok je 21.6.2011 do 15.00 hod. Štartovné za družstvo: A - 0 €, B,C,D - 7 €, E,F - 14 €. Družstvo tvoria 3 hráči + 1 náhradník. Môžu štartovať aj zmiešané družstvá ( chlapci a dievčatá ). Počas streetballu sa uskutoční i súťaž o najlepšieho strelca trestných hodov a najlepšieho trojkára. Bližšie informácie: prihlášky, propozície, pravidlá na www.lokosered.sk Materiály je možné zaslať aj e-mailom. Kontakt: riaditel@zsjfsered.edu.sk tel.: 0903 139459, 0910 651658.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond