Majstrovstvá okresu Galanta v SUDOKU žiakov ZŠ a osemročného gymnázia

[2011-05-20]
Z iniciatívy učiteľov ZŠ J. Fándlyho v Seredi, sa 18. mája 2011 konali v priestoroch Mestského úradu v Seredi, Majstrovstvá okresu Galanta v SUDOKU žiakov základných škôl a osemročného gymnázia. I keď riešenie populárnej logickej hry SUDOKU, sa na prvý pohľad zdá jednoduché, opak je pravdou. Je náročné na logické myslenie riešiteľa, číselnú predstavivosť i orientáciu v štvorcovej sieti, čo je predpokladom úspechu v matematike a v ostatných prírodovedných predmetoch. Majstrovstiev okresu v SUDOKU sa zúčastnilo 31 žiakov z 8 škôl. Súťažilo sa v troch kategóriách, podľa veku žiakov. Je obdivuhodné, že za časový limit jednu hodinu, vyriešilo 6 hier SUDOKU až 8 žiakov a najlepšia žiačka skončila na 8. hre.

Kategória A, žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ:
1. miesto: Lucia Mihalčíková, ZŠ J. Fándlyho, Sereď
2. miesto: Alexandra Jaseneková, ZŠ P.O. Hviezdoslava, Sereď
3. miesto: Bálint Hegyi, ZŠ v JM L.G., Jelka

Kategória B, žiaci 5. a 6. ročníka ZŠ, 1. a 2. roč. gymnázia:
1. miesto: Veronika Huláková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
2. miesto: Marek Krchňavý, ZŠ J.A. Komenského, Sereď
3. miesto: Vanessa Gálová, ZŠ J. Fándlyho, Sereď

Kategória C, žiaci 7.,8. a 9. ročníka ZŠ, 3., 4. a 5.roč. gymnázia:
1. miesto: Michaela Bieliková, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
2. miesto: Dominika Macháčová, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
3. miesto: Izabela Danielová, ZŠ Sládkovičovo

Absolútnou víťazkou a titul Majster okresu Galanta v SUDOKU, získala Michaela Bieliková, študentka Gymnázia V. Mihálika v Seredi. Výhercovia, okrem diplomov, boli odmenení hodnotnými knihami, ktoré do súťaže venoval Mestský úrad v Seredi. Taktiež zabezpečil pre všetkých súťažiacich drobné vecné darčeky a občerstvenie. K zdarnému priebehu súťaže svojou prácou prispeli organizátorky súťaže, pani učiteľky N. Chovancová, B. Petrášová, J. Oravcová zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi a členky poroty, pani učiteľky M. Tallová zo ZŠ P. O. Hviezdoslava v Seredi, R. Chatrnúchová zo ZŠ Sládkovičovo a A. Tulalová zo ZŠ J. A. Komenského v Seredi.

Výsledky súťaže dokázali, že v našom okrese je veľa múdrych a talentovaných žiakov, ktorí sú zmyslom a zadosťučinením náročnej učiteľskej práce.

PaedDr. Natália Chovancová
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond