Testovanie 9 - 2011

[2011-05-02]
Dňa 9. marca 2011 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Testovanie žiakov 9. ročníkov robí každoročne Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave. Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testoch, získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ, porovnanie výkonnosti žiakov s ostatnými školami a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond