COVID-19: Obnovená prevádzka seredských škôl

[2020-05-27]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond