MATERSKÁ ŠKOLA ul. D. ŠTÚRA č. 2116/36 V SEREDI

[2011-02-16]
Riaditeľka Materskej školy na ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi a elokovaných tried na :

- ul. Cukrovarskej č. 730 Seredi
- ul. Fándlyho č. 752 v Seredi
- ul. Pažitnej č. 1016/35 vSeredi

Vám týmto oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k nasledujúcemu školskému roku 2011/2012 sa uskutoční :

Termín:
od 01.03.2011 do 15.03.2011 v čase od 8,00 hod do 15,00 hod.

Miesto: Sídlo riaditeľstva materskej školy na ul. D.Štúra č.2116/36 v Seredi

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond