ZÁPIS - MATERSKÁ ŠKOLA UL. KOMENSKÉHO

[2011-02-06]
MATERSKÁ ŠKOLA UL. KOMENSKÉHO č. 1137/37, 96201 SEREĎ
ZÁPIS 1 -18 MARCA 2011
v čase prevádzky MŠ od 6.30 hod. do 16.30 hod. v sídle riaditeľstva MŠ na Komenského ul. č. 1137/37 v Seredi.
V súlade so školským poriadkom budú prednostne prijímané deti rok pred začatím školskej dochádzky a deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
Prijímame deti, ktoré k 15. septembru dovŕšili 3 roky. Deti ktoré k 15. septembru 2011 nedovŕšili 3 roky budú prijaté len ak to kapacita školy dovolí.
Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od lekára predloží zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond