Základná umelecká škola Jána Fishera - Kvetoňa - Dodatočné prijímacie skúšky 2019

[2019-08-26]

Prílohy

  • Základná umelecká škola Jána Fishera - Kvetoňa - Dodatočné prijímacie skúšky 2019 PDF [268 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond