Projekt financovaný z eurofondov : „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho, Sereď“

[2010-06-29]
Ďalší projekt v meste Sereď v ktorom budú použité finančné prostriedky z Európskej únie je projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho, Sereď“ (ďalej „projekt“). Tento projekt sa začal realizovať v mesiaci jún 2010 v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program.

Hlavnými cieľmi tohto projektu je zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie objektu, zníženie prevádzkových nákladov a zaobstaranie informačno-komunikačných technológií. Okrem nového estetického vzhľadu budovy sú jednotlivé aktivity projektu zamerané hlavne na zníženie energetickej náročnosti budovy: zateplením celého plášťa budovy spolu so strechou, bazénom a výmena starých okien za plastové okná. Ďalej projekt počíta aj s vybudovaním rampy pre bezbarierový vstup a s modernizovaním odbornej informačnej-komunikačnej učebne na zlepšenie vyučovacieho procesu v oblasti informačnej technológie, ktorá bude kompletne vybavená novou PC technikou, softvérom a nábytkom.

Mesto Sereď bolo znovu úspešné v získaní prostriedkov z fondov Európskej únie a tento projekt bude podľa percentuálneho rozdelenia financovaný nasledovne: zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85%, zo štátneho rozpočtu SR 10% a zo zdrojov mesta Sereď 5%. Vo finančnom vyjadrení budú celkové náklady projektu predstavovať sumu 1 056 991,84- €. Plán kompletného ukončenia prác na projekte je obdobie december 2011.

Ing. Branislav Bíro
projektový manažér

Prílohy

Projekt financovaný z eurofondov : „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho, Sereď“

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond