Oznámenie o voľnom pracovnom miest - hospodárka školy

[2016-08-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond