Zapis detí do Materskej školy Ulica D.Štúra 2116/36 Sered a jej elokovaných pracovísk Fándlyho 752, Cukrovarská 730, Pažitná 1016/35 na školský rok 2015/2016.

[2015-02-09]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond