Oznámenie riaditeľa o udelení riaditeľstkého voľna - Špeciálna ZŠ

[2015-01-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond