Ocenení najlepší žiaci za šk. rok 2013/2014

[2014-06-27]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond