Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa

[2014-05-22]

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136, 926 01 Sereď sa uskutočnilo v malej zasadačke mestského úradu 22. 05. 2014.

Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, súčasná riaditeľka Dagmar Šajbidorová, ktorá splnila zákonom predpísané požiadavky na zaradenie do výberového konania a jeden kandidát, ktorý požiadavky nesplnil (dĺžka pedagogickej praxe). Rada základnej umeleckej školy ako príslušná výberová komisia, predložila zriaďovateľovi školy – mestu Sereď návrh na vymenovanie Dagmar Šajbidorovej do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136, 926 01 Sereď na ďalšie päťročné funkčné obdobie.  

Opätovne zvolenej riaditeľke prajeme veľa úspechov, optimizmu a pracovného zápalu.     

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond