Prijímacie skúšky na ZUŠ na šk rok 2014-2015

[2014-05-21]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond