Výsledok výberového konania na pozíciu riaditeľa Základnej školy Juraja Fándlyho

[2014-05-19]

Dnes, 19. mája 2014  v dopoludňajších hodinách, sa na pôde Mestského úradu v Seredi konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď.

Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači: súčasný riaditeľ školy PaedDr. Jaroslav Čomaj a zamestnankyňa školy Mgr. Jana Šípová. Obaja uchádzači splnili zákonom  predpísané požiadavky a boli pozvaní na výberové konanie.

Rada školy ako príslušná výberová komisia predložila zriaďovateľovi školy – mestu Sereď návrh na vymenovanie PaedDr. Jaroslava Čomaja do funkcie riaditeľa Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď.

Opätovne zvolenému riaditeľovi blahoželáme a do ďalšieho funkčného obdobia prajeme veľa entuziazmu a pracovných úspechov.

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond