Zápis detí do Materskej školy ul. D.Štúra č.2116/36 Sereď na predprimárne vzdelávanie

[2014-02-12]

V prílohe

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond