Deň otvorených dverí na ZŠ J. Fándlyho

[2013-12-02]
V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018