Stretnutie k racionalizácii škôl

[2013-02-15]
Dňa 13. februára 2013 sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi pracovné stretnutie ohľadom racionalizácie škôl, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vedenia mesta, poslanci MsZ, riaditelia základných škôl, predsedovia Rád škôl pri ZŠ, predsedovia Rady rodičov pri ZŠ a predsedovia ZO OZ pri ZŠ.
Materiály budú predložené na rokovanie MsZ dňa 26.02.2013, zápisnicu prikladáme.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond