Chrípkové prázniny - MŠ Komenského

[2013-01-28]
Riaditeľka školy Bc. Fraňová Iveta, riaditeľka MŠ týmto vyhlasujem v dňoch 29.1.2013 – 4.2.2013 chrípkové prázdniny. viac v prílohe

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond