Chrípkové prázniny - ZŠ Komenského

[2013-01-28]
Riaditeľka školy PaedDr. Slávka Kramárová týmto vyhlasujem v dňoch 29.1.2013 – 31.1.2013 chrípkové prázdniny. viac v prílohe

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond