Ponuka zamestnania

[2013-01-25]
Riaditeľka školy PaedDr. Slávka Kramárová
o z n a m u j e ,
že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:
ekonóm/ka – rozpočtár/ka, referent/ka personalistika a mzdy

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond