Informácia o organizácii školského roku 2012/2013

[2012-08-13]
informácie v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond