Oznámenie o prevádzke škôl a školských zariadení v Seredi počas letných prázdnin.

[2012-07-02]
Mesto Sereď, ako zriaďovateľ základných škôl a materských škôl, Vám oznamuje prevádzku týchto zariadení počas letných prázdnin.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond