Materská škola, ul. D.Štúra - Pozícia voľného pracovného miesta

[2012-06-27]
Riaditeľka materskej školy Anna Túrociová v zmysle § 11 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z.z. zverejňuje informácie voľných pracovných miest v školskom roku 2012/2013.

Pozícia voľného pracovného miesta

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond