Artparáda

[2019-06-03]
Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi Vás pozývajú na slávnostný večer talentovaných a úspešných žiakov
školy, ktorí reprezentovali ZUŠ a mesto Sereď na celoslovenských súťažiach (s medzinárodnou účasťou) v šk.roku 2018/2019.Tešíme sa na Vás na našej akcii s názvom ARTPARÁDA 2019 dňa 6.júna 2019 o 17,00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.
V programe vystúpia aj absolventi hudobného odboru v šk.roku 2018/2019.
Vstup voľný!
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond