Program mestského múzea november 2018

[2018-11-06]

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

 

OtvÁracIE hodINY: OKTÓBER – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

 

Program na mesiac NOVEMBER 2018

 

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami

Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola

 s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

 

 

VÝSTAVY:

 

SEREĎ V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE

ŽIVOT OBYVATEĽOV V SEREDI V ROKOCH 1918 - 1938

Výstava z dejín Serede od vzniku Československej republiky

  Výstava zostavená z archívnych dokumentov a predmetov zo zbierky Mestského múzea v Seredi,

 archívnych dokumentov zo Štátneho archívu v Nitre – Archív Šaľa

-------

ŽIJÚ MEDZI NAMI - BLANKA KÄSTOVÁ A MIROSLAV NAGY

 Výstava z cyklu o živote a diele významných osobností v Seredi

v spolupráci s občianskym združením Koménium v Seredi

 

Výstava potrvá od 31. 10. 2018 do 30. 11. 2018

 

PODUJATIA:

Prednášky v spolupráci s OZ Vodný Hrad v Seredi:

 16. 11. 2018, Mgr. Hildegarda Pokreis: Chudobinec sv. Anny v Seredi, 1698 – 2018

30. 11. 2018, PhDr. Eva Vrabcová: Česko-slovenská dočasná vláda na Slovensku, 4.–14.11. 1918

-------

 

LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ

Hostia - spisovatelia: Miroslav Kapusta, Tatiana Macková

23. novembra 2018 o 17.00 hod.

 

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER:

 

„Radujme sa, veseľme sa...“ VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

4. - 5. decembra 2018 od 9.00 – 15.30 hod.

„Prišli sme k Vám s koledami...“ VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ

13. decembra 2018 o 16.30 hod.

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond