Obnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvo

[2018-09-11]
Podujatie pri príležitosti DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Termín konania: piatok 14. septembra 2018, 17.00 hod., 19.00 hod. 
Miesto: SEREDSKÝ KAŠTIEĽ - BASTIÓN
 
Dom kultúry - Mestské múzeum v Seredi pripravilo v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 – ZDIEĽANÉ DEDIČSTVO podujatie pod názvom OBNOVA HISTORICKÝCH PARKOV A ZÁHRAD A HUDOBNÉ DEDIČSTVO, na ktoré Vás srdečne pozývame dňa 14. septembra 2018 do priestorov bastióna v Seredskom kaštieli, o 17.00 hod. na prednášku Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D. „Obnova historických parkov a záhrad - Kuks, Lednice, Valtice, Holíč“ a o 19.00 hod. na hudobný koncert seredského chrámového zboru GAUDETE „Hudobné dedičstvo“.
Na podujatie je pre návštevníkov voľný vstup!
 
Podujatie v Seredi sa uskutoční v rámci koordinácie podujatí DEKD v Trnavskom samosprávnom kraji (trnava.dekd@gmail.com).
Informácie o podujatí v Seredi: Mestské múzeum  - Fándlyho fara v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, tel. č. 031 789 4546
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v päťdesiatich účastníckych štátoch. Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993 a odvtedy sa každoročne konajú DEKD v priebehu mesiaca september po celom Slovensku. Základným cieľom tohto celoeurópskeho podujatia je zvýšiť povedomie obyvateľov o kultúrnom dedičstve, prehĺbiť záujem o jeho ochranu, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. 
 
Mária Diková
Vedúca Mestského múzea – Fándlyho fary v Seredi

Prílohy

  • Obnova historických parkov a záhrad a hudobné dedičstvo - pozvánka PDF [485 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond