Silvestrovská tanečná zábava mesta Sereď

[2017-11-26]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond