Umenie z Kovačice – Padina, Juraj Lavroš, Vladimír Galas - výstava

[2017-02-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018