PIKNIK 2016

[2016-06-03]

Medzinárodný deň piknikov sa oslavuje aj v Seredi

Zámocký park sa pomalými krokmi dostáva k tomu, aby bol občanmi mesta plnohodnotne využívaný. Stále viac v ňom vidno mamičky s deťmi, páriky, či jednotlivcov na bicykloch či korčuliach. K tomuto navráteniu života nášmu parku chceme opäť prispieť aj my v Mladej Seredi.

V sobotu, 18. júna od 15:00 budete mať možnosť zažiť príjemné popoludnie na našom pikniku, ktorý pre vás pripravujeme už po niekoľký raz pri príležitosti Medzinárodného dňa piknikov. Na tom tohtoročnom sme si dali mimoriadne záležať a preto sme si pre vás pripravili množstvo sprievodných aktivít, ktoré zaplnia park. Nakoľko našou aj vašou najväčšou radosťou sú deti, čaká na ne napríklad predčítanie detských rozprávok v okolí našej rozprávkovej knižnej búdky, obľúbené maľovanie na tvár či cukrová vata. Vyšantiť sa môžu na trampolíne a možno bude aj kolotoč.

Pochopiteľne myslíme aj na všetkých ostatných, preto sa môžete tešiť na rôzne unplugged hudobné vystúpenia a aktivity.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond