Koncert absolventov ZUŠ 30. mája 2016

[2016-05-26]

Priaznivcov hudby pozývame na koncert absolventov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi. V programe vystúpia žiaci primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania. V ich podaní odznejú skladby rôznych hudobných štýlov  od klasickej hudby, ľudovej, tanečnej, po populárnu, či  hudbu 21.storočia. Absolventi predstavia svoje  interpretačné  umenie v sólovej hre ale aj v zaujímavých komorných zoskupeniach.

Každoročným prekvapením bude aj udelenie titulu Najlepší absolvent šk. roka 2015/2016.
Ponuka a žánrová pestrosť absolventského podvečera je bohatá. Budeme sa tešiť Vašej účasti dňa 30.mája 2016 o 17:00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond