Pozdrav jari

[2014-04-07]

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi pozýva všetkých priateľov hudobného umenia na koncert žiakov hudobného odboru s názvom Pozdrav jari, ktorý sa uskutoční 10.apríla 2014 o 17 hodine v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.

Slnečné lúče a podmanivé melódie nech Vám spríjemnia pekné jarné dni.

Tešíme sa na Vás!

Vstup voľný!

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond