Pozvánka na výročnú členskú schôdzu TK Sereď

[2014-02-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond