Mestská polícia hľadá dvoch šikovných animátorov do Letnej školy MsP Sereď

[2012-03-29]
Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) uskutoční v roku 2012 v spolupráci so ZŠ Juraja Fándlyho tri turnusy denných letných táborov v termíne:

09.07.2012 – 13.07.2012 1. turnus
23.07.2012 – 27.07.2012 2. turnus
30.07.2012 – 03.08.2012 3. turnus

Hľadáme dvoch šikovných animátorov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018