Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď za mesiac január 2012

[2012-02-10]
V mesiaci január 2012 požiadala Mestská polícia Sereď (ďalej len „MsP“) o príchod RZP (Rýchla zdravotná pomoc) dovedna štyrikrát. Trikrát boli osoby, ktoré javili známky požitia alkoholických nápojov, prevezené do nemocnice v Galante a jedenkrát osoba, zjavne pod vplyvom alkoholu, z miesta odišla a odmietla prevoz do nemocnice v Galante.

V skorých ranných hodinách dňa 01.01.2012 sa potvrdilo, že všímavosť občanov a ochota spolupracovať môže priniesť pozitívne výsledky vo forme ochrany majetku občanov. Pozorný občan telefonicky oznámil signalizáciu alarmu na vozidle stojacom na blízkom parkovisku. Na miesto bola privolaná hliadka mestskej polície, ktorá zistila, že vozidlo nie je narušené. Požiadala OOPZ Sereď o poskytnutie súčinnosti pri zistení majiteľa vozidla, ktorá následne majiteľa vozidla kontaktovala. Majiteľ vozidla sa k vozidlu dostavil, vypol alarm a vozidlo skontroloval. Na vozidle nebolo zistené žiadne poškodenie.

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018