Mestská polícia Sereď ocenená ako Najzodpovednejšia mestská polícia

[2012-02-10]
V mesiaci december 2011 reagovala MsP Sereď na súťaž projektu Zodpovedne.sk, ktorej hlavným cieľom je zvyšovanie povedomia, šírenie osvety o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácií a nových technológiách pre deti a mládež na Slovensku. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl, preventisti, školy a samosprávy. Úlohou preventistov bolo podávanie projektov preventívnych aktivít v oblasti zodpovedného a bezpečného používania nových technológií za obdobie január 2011 až január 2012.

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018