Zmeny v štruktúre daňových úradov

[2011-12-23]
Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v štruktúre daňových úradov, ku ktorým dochádza z dôvodu reformných zámerov realizovaných v Slovenskej republike. K 1. januáru 2012 bude zriadených 8 daňových úradov v sídlach krajov a 1 daňový úrad pre vybrané daňové subjekty so sídlom v Bratislave. Na zabezpečenie výkonu činnosti daňových úradov v pôsobnosti krajov bude od 1.1.2012 vytvorených 39 pobočiek (PDÚ) a 42 kontaktných miest daňových úradov (KMDÚ)

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

  • Zmeny v štruktúre daňových úradov - Trnavský kraj PDF [0 KB]
  • Zmeny v štruktúre daňových úradov PDF [0 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond