Zápisník z Letnej školy Mestskej polície Sereď - Záruby 2011

[2011-09-09]
Ako sme Vás informovali pred začiatkom letných prázdnin a v priebehu nich, Mestská polícia Sereď v rámci svojich preventívnych aktivít realizovala v priebehu letných prázdnin viacero turnusov denných letných táborov a jeden pobytový letný tábor. Všetky letné tábory boli realizované pod názvom Letná škola MsP. Zrealizované boli štyri turnusy denných letných táborov s MsP Sereď a Amoskom a jedna pobytová letná škola MsP Záruby 2011. A práve poslednú spomenutú pobytovú letnú školu by sme Vám radi priblížili.

Viac informácií v prílohe ...

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond